Aanpassing statuten


De aanpassing van de statuten:

- Onze Tarieven : Klik hier

- Contact : info@mede-eigendom-ejuris.be ou Tél. 0485 96 62 14.

Onze juridische dienst beschikt over een echte expertise wat betreft de overeenstemming van de statuten met de nieuwe wettelijke bepalingen.
Met onze zeven jaar ervaring, kunnen we u een evenwichtig tarief voorstellen in functie van het belang van uw mede-eigendom.
Voor kleine mede-eigendommen (3, 4 en 5 appartementen) starten onze tarieven vanaf 600 euro excl. btw (alles inbegrepen).
We willen u eraan herinneren dat de syndici het reglement van de mede-eigendom en het reglement van interne orde aangepast aan de nieuwe bepalingen van de wet van 30 juni 1994, zoals gewijzigd en aangevuld door de wet van 2 juni 2010 moeten laten goedkeuren door de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

Waarom statuten op elkaar afstemmen?

De doelstelling van de hervorming van de wet van 2 juni 2010 ter wijziging en aanvulling van de wet van 30 juni 1994 is de transparantie van het beheer te verhogen en de werking van de mede-eigendommen te verbeteren.
Voortaan kent de wet van 30 juni 1994 de rechtspersoonlijkheid toe aan de mede-eigendom in de hoedanigheid van vereniging van mede-eigenaars. Verschillende organen werden opgericht om het beheer van de gemeenschappelijke delen te verzekeren. De toekenningen van deze verschillende organen worden vastgelegd door nieuwe dwingende bepalingen.
Men moet erkennen dat veel statuten tegenwoordig niet meer aangepast zijn aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Voor mede-eigenaars die door de wet van 30 juni 1994 geassocieerd lid van een vereniging met rechtspersoonlijkheid geworden zijn, was het dus noodzakelijk hen te informeren over hun rechten en plichten en de bevoegdheden van deze nieuwe vereniging te beschrijven.

In eerste instantie herinneren wij u aan de wettelijke bepalingen van de aanpassing van de statuten :
Artikel 19 § 2 van de wet van 2 juni 2010 verduidelijkt dat de syndicus verplicht is om de volgende documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering :
1) een versie van de bestaande basisbeschikking, gecoördineerd met de eventuele wijzigingsbesluiten en correctieve maatregelen ;
2) een aanpassing van het reglement van mede-eigendom ;
3) een aanpassing en coördinatie van het huishoudelijk reglement.
Deze beide reglementen moeten worden aangepast overeenkomstig de artikelen 577-3 tot 577-14 van het burgerlijk wetboek.

De volgende documenten moeten ons toegestuurd worden voor de coördinatie :
- de statuten van de gebouwen (basisbeschikking en wijzigingsbesluit + reglement van mede-eigendom) ;
- het huishoudelijk reglement ;
- de datum van de transcripten en hun vermeldingen ;
- het werknemersnummer van de vereniging van huiseigenaren ;
- de statutair voorziene datum van de jaarlijkse algemene vergadering ;
- de eventuele beslissingen van de algemene vergadering die bepaalde maatregelen wijzigen.
Onze tarieven


- Voor een mede-eigendom die tussen 3 en 7 percelen omvat : de prijs bedraagt 665,50 euro (incl. btw) en 550 euro excl. btw
- Voor een mede-eigendom die tussen 8 en 15 percelen omvat : de prijs bedraagt 968 euro (incl. btw) en 800 euro excl. btw
- Voor een mede-eigendom die tussen 16 en 25 percelen omvat : de prijs bedraagt 1.210 euro (incl. btw) en 1.000 euro excl. btw
- Voor een mede-eigendom die tussen 26 en 50 percelen omvat : de prijs bedraagt 1.815 euro (incl. btw) en 1.500 euro excl. btw
- Voor een mede-eigendom die tussen 51 en 80 percelen omvat : de prijs bedraagt 2.420 euro (incl. btw) en 2.000 euro excl. btw
- Voor een mede-eigendom die meer dan 80 percelen omvat : de prijs bedraagt 3.630 euro (incl. btw) en 3.000 euro excl. btw

- Contact : info@mede-eigendom-ejuris.be ou Tél. 0485 96 62 14.