Rechtspraakdatabanken


Het is dus legitiem dat de statuten aangepast worden en in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wettelijke bepalingen, die op die manier elke mede-eigenaar in staat stelt over een exacte lectuur te beschikken van de nieuwe bepalingen die het beheer organiseren van hun mede-eigendom. Meer transparantie, vermeldt de wetgever.
Het platform www.mede-eigendom-ejuris.be bestaat uit meerdere rechtspraakdatabanken
en archieven van de rechtsleer.

- De Tarieven van onze abonnementen: cliquez ici

Om toegang te krijgen tot de rechtspraak en het archief, heeft u een login nodig.
Als u over een login beschikt, klik op de link: [Toegang tot de rechtspraak]
Verschillende onderwerpen volgen elkaar op in de rechtspraakdatabanken.
Elk onderwerp omvat een rechtspraakarchief en een rechtspraakdatabank :
- Het mede-eigendomsrecht:
- De eenvoudige mede-eigendom:
- Toepassingsgebied:
- De statuten - Geschillen:
- Niet-naleving van reglementen van de mede-eigendom:
- De gedeeltelijke verenigingen:
- De rechtspersoonlijkheid:
- Het recht om op te treden van de VME + Bevoegdheid:
- Bevoegdheid - Geschillen:
- De algemene vergadering – materiële organisatie:
- De verantwoordelijkheid van de vereniging:
- De syndicus: aanstelling, benoeming
- De gerechtelijke en voorlopige syndicus:
- De syndicus: Verbreking, Ontslag en Opzegging
- De syndicus: Plichten en verantwoordelijkheid
- De raad van mede-eigendom:
- De goedkeuring van de rekeningen:
- Verdeling en wijziging van de lasten:
- Vordering van de lasten - Strafbeding :
- De lasten tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar:
- Burenhinder binnen de mede-eigendom:
- Geschillen subjectieve rechten: onregelmatig en misleidend besluit:
- Geschillen subjectieve rechten: onrechtmatig besluit:
- Lift - balkons - raamwerk - verwarming:
- Werken gemeenschappelijke delen- Volmacht - Geschillen:
- Werken privatieve delen - Goedkeuring:
- GSM-antennes en Schotelantenne:
- Overdracht van huur - Verzet:
- Overdracht van een lot - Lasten:
- Verkoop van de conciërgewoning:
- De vereniging: conciërge van de gemeenschappelijke delen?:
- Mede-eigendom en Persoonlijke levenssfeer:
- Arbitragebeding:
- Procedureel probleem: